Starterslening

Starterslening voor kopers in Amaze

14 februari 2013
Jouw eerste huis kopen? Wonen in Amaze is nu nog gemakkelijker, nu de gemeente Amersfoort de starterslening weer mogelijk maakt. Op 12 februari jl heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel. Er wordt € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld. Het Rijk heeft begin dit jaar budget beschikbaar gesteld, waardoor de gemeentelijke inleg verdubbeld wordt. Het bedrag van € 3,5 miljoen maakt daarmee minimaal 200 startersleningen mogelijk.

Profund Ontwikkeling heeft zich als ontwikkelaar van de Amaze appartementen aangesloten bij de starterslening van de Gemeente Amersfoort. Kopers van een appartement in Amaze kunnen, mits ze voldoen aan de voorwaarden, gebruik maken van de starterslening. Concreet betekent dit dat deze woningen voor nog meer mensen bereikbaar zijn. En voldoe je aan de voorwaarden dan betaal je over de eerste 3 jaar geen rente en aflossing over de starterslening.

De starterslening is beschikbaar voor starters die een woning kopen in de prijsklasse tot een verwervingsgrens van € 265.000,-. Ook kunnen starters die niet wonen maar wel werken in Amersfoort, gebruik maken van de regeling als zij een huis willen kopen in de gemeente Amersfoort. Starters die minimaal 1 jaar in de GBA van de gemeente Amersfoort staan ingeschreven of ten minste 1 jaar in de gemeente Amersfoort werkzaam zijn kunnen een starterslening aanvragen. Hiermee kunnen starters maximaal € 35.000,- lenen als tweede hypotheek bij de aanschaf van hun eerste koopwoning.

Lees verder op de site over de regeling of vraag het een hypotheekadviseur. Alle Amersfoortse hypotheekadviseurs kennen de regeling die in Amersfoort van toepassing is.

Ontdek het verschil in woonlasten met een starterslening:
Voorbeeld hypotheekbedrag van € 144.000,-
Voorbeeld hypotheekbedrag van € 148.000,-

Indien jij een starterslening afsluit dient daarvoor door de projectontwikkelaar een forse bijdrage aan de gemeente Amersfoort te betaald te worden. Van deze bijdrage wordt € 1.750,- aan de koper in de koop- en aannemingsoverenkomst doorberekend. Feitelijk wordt de koopprijs van jouw woning daarmee € 1.750,- hoger.

In maart 2012 al wonen?

Deel deze pagina: